ReadyPlanet.com


มนุษย์กับธรรมชาติ

มนุษย์กับธรรมชาติ

ผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวกับการรับมือ โรคสายพันธุ์ใหม่ ที่อุบัติขึ้นมาคร่าชีวิตของชาวโลกในเวลาอันรวดเร็ว การตื่นตัวที่ว่าไม่ใช่เพียงการป้องกันและการรักษาโรค ยังตื่นตัวด้านการค้นคิดตัวยาใหม่ๆ นวัตกรรมที่จะป้องกันการอุบัติของโรคและการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและไม่เป็นอันตรายยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง เป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน นำร่องไปพอสมควร อาทิ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC โดย ปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ GC ได้อธิบายถึงการที่ GC ให้ความสนใจและจัดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ภายใต้แนวคิด Circular Loving เพื่อส่งต่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเริ่มจากกระบวนการ Recycle และ Upcycle ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจใหม่ และทำให้เกิดเป็น ระบบนิเวศทางธุรกิจ ที่จะผลักดันให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ระหว่างคนกับพลาสติก

มุมมองใหม่ ผ่านผู้บริโภค นักออกแบบ และแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ว่า หากเลือกใช้งานพลาสติกอย่างถูกต้อง รวมถึงการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้ว พลาสติกก็ถือว่าเป็นวัสดุที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยการนำเสนอผ่านการใช้วัสดุทางเลือกต่างๆ เช่น พลาสติกชีวภาพ ที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งในด้านคุณสมบัติกับสิ่งแวดล้อมใน ด้านอุตสาหกรรม การใช้ Fiber Rebar หรือ Grass Fiber Reinforced Polymer แทนเหล็ก มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเหล็ก 3 เท่า ไม่เป็นสนิมและไม่เกิดการกัดกร่อนทำให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว นอกจากนี้ จากการที่เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมา โดยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 43 ในกระบวนการผลิต และใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าเหล็ก ร้อยละ 50 หรือจาก ผลิตภัณฑ์หนึ่งสู่ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ด้วยการ อัปไซเคิล เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกหรือพลาสติกเหลือใช้ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือการนำเสนอการใช้ พลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ GC ได้นำมาแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และจะเกิดอันตรายกับมนุษย์ ที่มีการวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ ได้ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักการเรียนรู้ของผลกระทบกับธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เข้าใจและไม่รู้คุณค่า เป็นสิ่งที่จำเป็น มีคุณค่าและสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของคนในปัจจุบันและในอนาคต.

ที่มา: หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

https://www.thairath.co.th/news/local/1767440
green surface

ภัยพิบัติปี 2020 สะท้อนภาวะโลกร้อน
โควิด-19 ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 7% ในปีนี้
ลด ละ เลิกพฤติกรรมทำโลกร้อน
ครม.ไฟเขียว กรมโรงงานฯ-UNIDO ดำเนินโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก-มลพิษ
ผลสำรวจล่าสุดชี้ การปลูกต้นไม้เพิ่มล้านล้านต้นวันนี้ ช่วยลดคาร์บอนในบรรยากาศลงได้ 25%
สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563
PLASCOFF วัสดุใหม่จาก ขยะพลาสติก+กากกาแฟ
7 วิธีลดโลกร้อน
ภาษีคาร์บอน จูงใจเลิกพลังงานฟอสซิล
สผ.เผยแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจะลดได้ 28% ในปี 2573
โลกร้อนทำชายหาดหดหายกว่าครึ่ง
ไทยเจ๋ง ลดก๊าซเรือนกระจกได้เกินเป้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว article
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมแก้โลกร้อน article
“Green” เริ่มจากถูกบังคับ สู่ตั้งใจทำดีเกินมาตรฐาน article
อุตสาหกรรมสีเขียว article
การซ่อมผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยทดแทนการสร้างใหม่ ช่วยลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน”
การลดภาวะโลกร้อน article
Carbon footprint