ReadyPlanet.com


Seminar article

แผนสัมมนาประจำปี 2554

เรื่อง เทคโนโลยี การพ่นเคลือบด้วยความร้อนสำหรับงานซ่อมบำรุง 
          เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทาง ด้านการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรด้วยวิศวกรรมพื้นผิว Surface Engineering เช่น การพ่นพอก Thermal Spray, การเคลือบผิวด้วย Ceramic composite, การเชื่อมพอกผิวด้วยวัสดุพิเศษ, การเคลือบผิวด้วย Babbitt Alloys สำหรับ Babbitt bearing ชนิดต่าง ๆ, การทำ Surface preparation แบบต่าง ๆ เช่น การ Grit blasting, การทำ Shot peening เพื่อลดการเกิด Stress corrosion crackings การ cleaning ด้วย Glass bead
และการทำ Dryice blasting โดยเฉพาะงานด้าน Thermal spray บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพสูงไว้บริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น HVOF, Electric ARC, Flame spray และ Spray&Fuses

Thermal Spray Process หรือการพ่นพอกผิวเป็นกรรมวิธีที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และใช้ในการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทำให้สามารถลดเวลาและงบประมาณในการซ่อมบำรุงได้อย่างมาก ทางบริษัทฯได้นำระบบ Thermal Spray ที่ทันสมัยล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนมีความคล่องตัวในการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ โดยบุคลากรที่ผ่านการปฏิบัติงานและฝึกอบรมมาจากต่างประเทศพร้อมให้บริการก้ับท่านตลอดเวลา Shutdown หรือ Emergency case  ต่าง ๆ

ตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานเข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้ได้ทราบถึงรายละเอียดของการนำ Surface Engineering มาใช้ในการซ่อมบำรุง และการเลือกวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิว รายละเอียดหัวข้อสัมมนาตามที่แนบมานี้

และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์สูงสุดคือทั้งในภาคทฤษฎีและชมการสาธิตการพ่นพอกทั้งระบบ HVOF และระบบระบบ ARC Spray ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นที่บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด (สาขาระยอง)

เพื่อความสะดวก ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสัมมนา ซึ่งเป็น Free seminar (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) เป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน ดังนี้
     ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2553 (จัดไปแล้ว)
     ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2554 (จัดไปแล้ว)
     ครั้งที่ 3 ประมาณเดือนมิถุนายน 2554
     ครั้งที่ 4 ประมาณเดือนสิงหาคม 2554
     ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554 Update
    
ครั้งที่ 6 ประมาณเดือนธันวาคม 2554

หัวข้อสัมมนา---> Seminar.pdf
แผนการจัดสัมมนาประจำปี 2554 และสำรองที่นั่ง --->
รายละเอียดและใบตอบรับ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับพนักงานขายทุกท่านหรือติดต่อที่
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด คุณวราห์ 038-637287-9 หรือ click --->
contact us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ----> แจ้งข้อเสนอแนะ

ประมวลภาพงานสัมมนาที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1/54 --> 15 ธันวาคม 2553 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/54 --> 29 มีนาคม 2554  บมจ.ปตท.,โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง, 
                       บมจ.ไออาร์พีซี, บจ.โคเบลโก้ แอนด์ แมทีเรียลส์ คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์)

ครั้งที่ 3/54 --> 3-4 ตุลาคม 2554 การสัมมนา การแก้ไขปัญหาการสึกหรอและการกัดกร่อนด้วยเทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อน ณ โรงแรมภูริมาศ บีช รีสอทร์ อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง