ReadyPlanet.com


Seminar article

แผนสัมมนาประจำปี 2554

เรื่อง เทคโนโลยี การพ่นเคลือบด้วยความร้อนสำหรับงานซ่อมบำรุง 
          เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทาง ด้านการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรด้วยวิศวกรรมพื้นผิว Surface Engineering เช่น การพ่นพอก Thermal Spray, การเคลือบผิวด้วย Ceramic composite, การเชื่อมพอกผิวด้วยวัสดุพิเศษ, การเคลือบผิวด้วย Babbitt Alloys สำหรับ Babbitt bearing ชนิดต่าง ๆ, การทำ Surface preparation แบบต่าง ๆ เช่น การ Grit blasting, การทำ Shot peening เพื่อลดการเกิด Stress corrosion crackings การ cleaning ด้วย Glass bead
และการทำ Dryice blasting โดยเฉพาะงานด้าน Thermal spray บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพสูงไว้บริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น HVOF, Electric ARC, Flame spray และ Spray&Fuses

Thermal Spray Process หรือการพ่นพอกผิวเป็นกรรมวิธีที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และใช้ในการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทำให้สามารถลดเวลาและงบประมาณในการซ่อมบำรุงได้อย่างมาก ทางบริษัทฯได้นำระบบ Thermal Spray ที่ทันสมัยล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนมีความคล่องตัวในการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ โดยบุคลากรที่ผ่านการปฏิบัติงานและฝึกอบรมมาจากต่างประเทศพร้อมให้บริการก้ับท่านตลอดเวลา Shutdown หรือ Emergency case  ต่าง ๆ

ตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานเข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้ได้ทราบถึงรายละเอียดของการนำ Surface Engineering มาใช้ในการซ่อมบำรุง และการเลือกวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิว รายละเอียดหัวข้อสัมมนาตามที่แนบมานี้

และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์สูงสุดคือทั้งในภาคทฤษฎีและชมการสาธิตการพ่นพอกทั้งระบบ HVOF และระบบระบบ ARC Spray ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นที่บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด (สาขาระยอง)

เพื่อความสะดวก ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสัมมนา ซึ่งเป็น Free seminar (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) เป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน ดังนี้
     ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2553 (จัดไปแล้ว)
     ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2554 (จัดไปแล้ว)
     ครั้งที่ 3 ประมาณเดือนมิถุนายน 2554
     ครั้งที่ 4 ประมาณเดือนสิงหาคม 2554
     ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554 Update
    
ครั้งที่ 6 ประมาณเดือนธันวาคม 2554

หัวข้อสัมมนา---> Seminar.pdf
แผนการจัดสัมมนาประจำปี 2554 และสำรองที่นั่ง --->
รายละเอียดและใบตอบรับ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับพนักงานขายทุกท่านหรือติดต่อที่
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด คุณวราห์ 038-637287-9 หรือ click --->
contact us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ----> แจ้งข้อเสนอแนะ

ประมวลภาพงานสัมมนาที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1/54 --> 15 ธันวาคม 2553 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/54 --> 29 มีนาคม 2554  บมจ.ปตท.,โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง, 
                       บมจ.ไออาร์พีซี, บจ.โคเบลโก้ แอนด์ แมทีเรียลส์ คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์)

ครั้งที่ 3/54 --> 3-4 ตุลาคม 2554 การสัมมนา การแก้ไขปัญหาการสึกหรอและการกัดกร่อนด้วยเทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อน ณ โรงแรมภูริมาศ บีช รีสอทร์ อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง

 
Main Content

Quality
Talk to specialist
Contact AST article
Industrial Solution
About AST
Print company profile
Location
Management team article
Other service application
Thermal spray service application
Thermal spray process
Facility
Spray materials