ReadyPlanet.com


Carbon footprint

Carbon Footprint(CP) คืออะไร

Carbon Footprint (CF) เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ คำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมต่างๆ สู่บรรยากาศ โดยคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการวัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ทางตรง เป็นการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ ปล่อยออกมาจากกิจกรรมที่ เกิดขึ้นโดยตรง เช่ น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รวมถึงการใช้พลังงานในครัวเรือนและยานพาหนะ 

• ทางอ้อม เป็นการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ โดยคำนวณรวมทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่ กระบวนการได้มาซึ่ งวัตถุดิบ การเพาะปลูก การแปรรูป การขนส่ง การใช้งาน รวมไปถึงกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน เรียกได้ว่าตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

Carbon Footprint กับชีวิตประจำวัน                                     

กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิด Carbon Footprint ทั้งการเดินทาง การรับประทานอาหาร กิจกรรมในครัวเรือนและในที่ทำงาน                                                                                  

     

 

Carbon Footprint ของการเดินทาง

เลือกใช้การเดินทางที่สร้าง Carbon Footprint น้อยที่สุดเพื่อช่วยกันเยียวยาโลกลดโลกร้อน  เดินทางด้วยเครื่องบินเท่าที่จำเป็น

 

Carbon Footprint ของอาหาร

                     

 

ในบรรดาอาหารจำพวกโปรตีนเนื้อวัวเป็นอาหารที่สร้างภาระให้กับโลกมากเป็นอันดับหนึ่งลดการกินเนื้อวัวเท่ากับช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ผักผลไม้ก็สำคัญควรเลือกรับประทานตามฤดูกาลและชนิดที่ มีในท้องถิ่นลดการนำเข้าการขนส่งลดภาระให้โลกข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยแถมยังเป็นมิตรกับโลกมากกว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นดื่มนมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทั้งยังปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าชากาแฟและโกโก้

Carbon Footprint ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

                               

      

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ยิ่งกินไฟ ยิ่งทำร้ายโลก ใช้เครื่องดูดฝุ่นเท่าที่จำเป็น ช่วยคุณประหยัดไฟ ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยต่อลมหายใจให้กับโลก

Carbon Footprint ของเครื่องใช้ในสำนักงาน

        

 

เครื่องใช้สำนักงานส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้า ยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งกินไฟมาก ลดใช้ไฟฟ้า ลดใช้พลังงาน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า

Carbon Footprint กับงานซ่อมบำรุง

นโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มักจะมีการนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากทำให้ได้ผลผลิตที่มีความถูกต้องและแน่นอน ซึ่งในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเป็นเครื่องจักรหนึ่งเครื่องนั้นก็จะต้องมีการใช้เหล็กหรือชิ้นส่วนโลหะต่างๆเป็นจำนวนมากดังนั้นการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้จึงต้องมีการใช้พลังงานความร้อนในปริมาณมากในการผลิตแต่ละครั้ง จึงทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น และเมื่อเครื่องจักรมีการชำรุดเสียหายก็จะต้องมีการสั่งเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่เสียหายเข้ามาใช้เข้ามาเปลี่ยนก็ทำให้มีการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างชิ้นส่วนที่เสียหายขึ้นมาทั้งชิ้น การซ่อมบำรุงจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดีโดยแทนที่จะนำชิ้นส่วนชิ้นใหม่มา เปลี่ยนเป็นการนำชิ้นส่วนชิ้นนั้นไปซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยงานซ่อมจะมีการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่างานสร้างใหม่มาก ซึ่งในปัจจุบันการซ่อมชิ้นส่วนต่างๆมีอยู่หลากหลายวิธีสามารถเลือกได้ตามความต้องการของชนิดงาน ดังนั้นการลดการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ หรือนำชิ้นส่วนใหม่เข้ามาใหม่เปลี่ยนเป็นการซ่อมแทนจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดโลกร้อนได้วิธีหนึ่ง
green surface

ภัยพิบัติปี 2020 สะท้อนภาวะโลกร้อน
โควิด-19 ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 7% ในปีนี้
ลด ละ เลิกพฤติกรรมทำโลกร้อน
ครม.ไฟเขียว กรมโรงงานฯ-UNIDO ดำเนินโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก-มลพิษ
ผลสำรวจล่าสุดชี้ การปลูกต้นไม้เพิ่มล้านล้านต้นวันนี้ ช่วยลดคาร์บอนในบรรยากาศลงได้ 25%
สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563
PLASCOFF วัสดุใหม่จาก ขยะพลาสติก+กากกาแฟ
7 วิธีลดโลกร้อน
มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาษีคาร์บอน จูงใจเลิกพลังงานฟอสซิล
สผ.เผยแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจะลดได้ 28% ในปี 2573
โลกร้อนทำชายหาดหดหายกว่าครึ่ง
ไทยเจ๋ง ลดก๊าซเรือนกระจกได้เกินเป้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว article
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมแก้โลกร้อน article
“Green” เริ่มจากถูกบังคับ สู่ตั้งใจทำดีเกินมาตรฐาน article
อุตสาหกรรมสีเขียว article
การซ่อมผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยทดแทนการสร้างใหม่ ช่วยลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน”
การลดภาวะโลกร้อน article