ReadyPlanet.com


การลดภาวะโลกร้อน article

การลดภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ และอื่นๆอีกมากมาย จากวิธีการลดโลกร้อนที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอเสนอวิธีการลดโลกร้อนโดยใช้หลักการ 4R ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

วิธีลดโลกร้อนโดยหลัก 4R

1.      Reduce (การลด) หมายถึงลดการใช้สินค้าที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก

2.      Repair (การซ่อม) หมายถึงการนำชิ้นงานมาซ่อมให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนำไปใช้งานแทนที่การสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาใช้

3.      Reuse (การใช้ซ้ำ) หมายถึงการนำชิ้นส่วนที่ไม่ใช้แล้วนำมาใช้ซ้ำอีกครั้ง โดยอาจจะเป็นการนำไปดัดแปลงหรือนำไปใช้ในส่วนงานอื่นๆ       ที่มีลักษณะงานคล้ายๆกัน

4.      Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) หมายถึงการนำชิ้นงานที่ไม่ใช้แล้วนำมาแปรรูปหรือทำการแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

จากหลักการ 4R ที่ผู้เขียนได้ยกขึ้นมาจะเห็นว่าจะเป็นวิธีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอยู่แล้ว และสามารถทำได้โดยง่ายถ้ามนุษย์เรามีความตั้งใจที่จะทำกันอย่างเต็มที่ ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการใช้วิธี Repair ในการช่วยลดโลกร้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทแอ๊ดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด (AST) โดยตรง ทางบริษัท แอ๊ดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเป็นหลักโดยกลุ่มลูกค้าของเราจะมีอยู่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงกระดาษ กลุ่มผลิตไฟฟ้า กลุ่มปิโตเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ซึ่งบริษัทของเรามีบทบาทในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีโดยแทนที่ลูกค้าจะนำชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายออกมาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เข้าไปแทนนั้น ชิ้นส่วนใหม่ที่นำเข้ามาจะต้องทำการหล่อหรือผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งชิ้นโดยที่ชิ้นเดิมก็ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้กลายเป็นเศษเหล็ก ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการหลอมโลหะชิ้นใหม่ขึ้นมาก็ใช้ในปริมาณที่มากกว่าการนำไปซ่อมหลายเท่าตัว ดังนั้นในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งหันมาใช้วิธีการซ่อมแทนการนำเข้าชิ้นงานใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิธีการซ่อมชิ้นงานของลูกค้าที่ทางบริษัทแอ๊ดวานซ์ เซอร์ เฟส เทคโนโลยี จำกัด ใช้ซ่อมนั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ชิ้นงานของลูกค้าที่ผ่านการซ่อมออกมาสามารถใช้งานได้เหมือนกับชิ้นงานนำเข้าใหม่ของลูกค้า หรือบางครั้งยังสามารถอัพเกรดวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุเดิมก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากราคาซ่อมจะมีราคาที่ถูกกว่าการนำเข้าชิ้นงานใหม่อยู่มาก และระยะเวลาในการซ่อมยังใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างชิ้นงานใหม่อยู่หลายเท่าตัวทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วน
green surface

ภัยพิบัติปี 2020 สะท้อนภาวะโลกร้อน
โควิด-19 ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 7% ในปีนี้
ลด ละ เลิกพฤติกรรมทำโลกร้อน
ครม.ไฟเขียว กรมโรงงานฯ-UNIDO ดำเนินโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก-มลพิษ
ผลสำรวจล่าสุดชี้ การปลูกต้นไม้เพิ่มล้านล้านต้นวันนี้ ช่วยลดคาร์บอนในบรรยากาศลงได้ 25%
สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563
PLASCOFF วัสดุใหม่จาก ขยะพลาสติก+กากกาแฟ
7 วิธีลดโลกร้อน
มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาษีคาร์บอน จูงใจเลิกพลังงานฟอสซิล
สผ.เผยแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจะลดได้ 28% ในปี 2573
โลกร้อนทำชายหาดหดหายกว่าครึ่ง
ไทยเจ๋ง ลดก๊าซเรือนกระจกได้เกินเป้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว article
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมแก้โลกร้อน article
“Green” เริ่มจากถูกบังคับ สู่ตั้งใจทำดีเกินมาตรฐาน article
อุตสาหกรรมสีเขียว article
การซ่อมผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยทดแทนการสร้างใหม่ ช่วยลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน”
Carbon footprint