ReadyPlanet.com


การซ่อมผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยทดแทนการสร้างใหม่ ช่วยลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน”

 การซ่อมผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยทดแทนการสร้างใหม่ ช่วยลดปัญหา ภาวะโลกร้อน

หากจะกล่าวถึงปัญหา ภาวะโลกร้อนคงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปจากสื่อต่างๆทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ตลอดจนปรากฎการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น อากาศร้อนขึ้น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการณ์ อากาศหนาวเย็นผิดปกติ และ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ข้อคิดเห็น และพยายามเตือนผ่านสื่อต่างๆเริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ และสะท้อนให้เห็นว่าการกระทำของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเกินไป ผลของการกระทำนั้นกำลังกลับมาสู่มนุษย์ในรูปแบบของภาวะโลกร้อน ถ้าพวกเรานิ่งเฉย ไม่มีมาตรการป้องกัน เราคงหลีกหนีวิกฤตินี้ยาก

ภาวะโลกร้อน คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น (ประเทศไทยเฉลี่ยสูงขึ้น 1.7 องศาเซลเซียส) ซึ่งมีสาเหตุจากกิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เป็นเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่เป็นกระจกปกคลุมโลกไว้ และก๊าซจะยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้ ในทางกลับกันก๊าซกลับไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ ส่งผลให้บรรยากาศโลกกักเก็บพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น ความสมดุลของพลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศบริเวณผิวโลกสูงขึ้น

ดังนั้นเมื่อปัญหาโลกร้อนยังไม่เป็นวิกฤติ พวกเราควรจะร่วมกันป้องกัน โดยช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาโลกร้อน ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ด้วยการประยุกต์ใช้หลัก 3R คือ Reduce (ใช้ทรัพยากรน้อยลง) Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำทรัพยากรไปแปรรูปและกลับมาใช้ใหม่) ทั้ง 3 R ในทางการปฏิบัติจะไม่มีผลต่อการบริโภคใดๆ ในชีวิตประจำวัน (ไม่ทำให้ใช้ชีวิตยากเกินไป) แต่จะช่วยให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ใช้พลังงานน้อยลง ส่งผลให้เกิดการปล่อย CO2 ออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลง

3R จำง่าย ทำได้ง่าย ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งรายบุคคล และ ระดับองค์กร ดังนี้

·       รายบุคคลทำได้โดย ใช้ทรัพยากรให้น้อยลง เลือกของที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น แก้วน้ำ กล่องข้าว ถุงผ้า และแยกทิ้งขยะให้เป็นนิสัย (พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ) เพื่อให้ง่ายต่อการนำไป Recycle และควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปล่อย CO2 น้อย

·       ระดับองค์กร ทำได้โดย ลดของเสียในกระบวนการผลิต (Reject Waste Scrap) ออกแบบสินค้าให้ใช้วัสดุน้อยลง ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ประหยัดพลังงาน มีระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดี ที่จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักร (ใช้ซ้ำ) ทดแทนการสร้างใหม่ และรณรงค์ให้พนักงานแยกทิ้งขยะ และประหยัดพลังงาน

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยเรียกว่า “Green product หรือ Eco-Product” ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับ 3R ในหลายรูปแบบ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ให้เลือกใช้  ตัวอย่างเช่น

1.             ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ Recycle เช่น ถังพลาสติก Recycle กระดาษ

2.             ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ปิ่นโต กระติกน้ำพกพา ถ่านชาร์จ  

3.             ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วประหยัดพลังงาน เช่น รถยนต์Hybrid  แอร์ประหยัดพลังงาน

4.             ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการประหยัดพลังงาน เช่น น้ำตาล ข้าวกล้อง อาหาร

5.             ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่น้ำหนักเบา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระป๋องเบียร์   

6.             ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการใช้พลังงานเชิงทางอ้อม เช่น วัสดุก่อสร้างที่ช่วยให้บ้านเย็น  ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ

7.             ผลิตภัณฑ์ (สินค้า และ บริการ) สำหรับซ่อมสิ่งของให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงานในการผลิตของใหม่

 

ผลิตภัณฑ์เพื่องานซ่อม และยืดอายุการใช้งานของสิ่งของ (R=Reuse) ในข้อ 7 จะเป็นประโยชน์มากกับของใหญ่ๆ ที่ใช้เป็นประจำ ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงาน ที่มีขนาดใหญ่มาก ทำจากเหล็กผสมด้วยวัสดุพิเศษ การซ่อมชิ้นส่วนพวกนี้จะช่วยให้ประหยัดทรัพยากร (เหล็ก) และพลังงานสำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน ได้อย่างมหาศาล ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า  การพ่นเคลือบด้วยความร้อน (Thermal Spray Coating)ที่สามารถซ่อมผิวของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เกิดการสึกหรอ หรือ ถูกกัดกร่อน จนไม่สามารถใช้งานได้  ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ในประสิทธิภาพใกล้เคียง หรือดีกว่าเดิม และสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกยาวนาน โดยใช้ทรัพยากร (เหล็ก, โลหะ, อโลหะ) และใช้พลังงานเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการสร้างใหม่ทั้งชิ้น

                            

 

ลองนึกภาพดูว่า ชิ้นงานขนาดใหญ่ ทำจากเหล็กผสมพิเศษน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม หากซ่อมผิวจะใช้วัสดุพ่นพอกเพียงแค่ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับการสร้างชิ้นส่วน นี้ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นหาก 1 ปี ซ่อม 1,000 ชิ้น จะประหยัดเหล็กได้ถึง 1 ล้านกิโลกรัม และลดพลังงานที่ใช้ในการขึ้นรูป ตลอดจนลดการปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศได้อย่างมหาศาล และที่สำคัญราคาซ่อมยังราคาถูกกว่าสร้าง/เปลี่ยนใหม่มาก โดยเฉลี่ย ถูกกว่า 4-10 เท่าตัว เช่น งาน Pump Shaft ซ่อม 70,000 บาท ซื้อใหม่ 400,000 บาท ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้เวลาซ่อมไม่นาน งานซ่อมด่วนเพียง 24 ชั่วโมง สรุป คือ ดี เร็ว ไม่แพง วัสดุที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย CO2 ได้มาก เมื่อเทียบกับการสร้างใหม่

ปัญหา ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบมากมายต่อมวลมนุษย์ แต่สามารถป้องกันได้ หากคนส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาทำ 3R จริงจัง ในแบบไม่ทำให้ชีวิตยุ่งยาก และ ลำบาก อะไรจำเป็นต้องใช้ ก็ใช้ ขอเพียงสามารถจัดการ หรือ กำจัด ได้อย่างถูกวิธี และช่วยกันเลือกใช้สินค้า Green และ ECO-Product (ลดปัญหาโลกร้อน) ในราคาสมเหตุ-ผล ก็จะทำให้ผู้ผลิตมีกำลังใจ และมีนวัตกรรมของสินค้าด้าน Green และ ECO ใหม่ๆอีกมากมาย จากที่กล่าวมา ถึงแนวทางช่วยลดปัญหาโลกร้อน ถ้ามีคนลุกขึ้นมาทำกันสัก 50% ของประชากรโลก และรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และปริมาณต้นไม้ เพื่อดูซับ CO2 เหล่านี้ก็จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ลงได้อย่างมาก ปํญหาโลกร้อนที่ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น อาจไม่รุนแรงอย่างที่ห่วงกัน
green surface

ภัยพิบัติปี 2020 สะท้อนภาวะโลกร้อน
โควิด-19 ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 7% ในปีนี้
ลด ละ เลิกพฤติกรรมทำโลกร้อน
ครม.ไฟเขียว กรมโรงงานฯ-UNIDO ดำเนินโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก-มลพิษ
ผลสำรวจล่าสุดชี้ การปลูกต้นไม้เพิ่มล้านล้านต้นวันนี้ ช่วยลดคาร์บอนในบรรยากาศลงได้ 25%
สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563
PLASCOFF วัสดุใหม่จาก ขยะพลาสติก+กากกาแฟ
7 วิธีลดโลกร้อน
มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาษีคาร์บอน จูงใจเลิกพลังงานฟอสซิล
สผ.เผยแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจะลดได้ 28% ในปี 2573
โลกร้อนทำชายหาดหดหายกว่าครึ่ง
ไทยเจ๋ง ลดก๊าซเรือนกระจกได้เกินเป้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว article
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมแก้โลกร้อน article
“Green” เริ่มจากถูกบังคับ สู่ตั้งใจทำดีเกินมาตรฐาน article
อุตสาหกรรมสีเขียว article
การลดภาวะโลกร้อน article
Carbon footprint