การพ่นเคลือบแบบออกซิเจนความเร็วสูง (HVOF Spray)

ในปัจจุบันกลายเป็นเทคนิคการพ่นเคลือบที่นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากการพ่นแบบเปลวไฟ โดยอาศัยแหล่งความร้อนจากการเผาไหม้ (combustion) ระหว่างก๊าซเชื้อเพลิงกับออกซิเจน

ผิวเคลือบมีคุณภาพสูง
มีการยึดเกาะที่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบอื่น
อุณหภูมิที่ชิ้นงานได้รับต่ำกว่า 200°C และไม่ส่งผลให้ โครงสร้างและคุณสมบัติของชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
สามารถพ่นพอกได้ในวัสดุที่ต่างชนิดกัน
สามารถทำได้หลายๆครั้งโดยชิ้นงานไม่เสียโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
สามารถสร้างผิวเคลือบหลังพ่นเคลือบให้เกิดความราบเรียบได้ดี โดยการกลึงหรือการเจียรไน
สามารถนำเครื่องไปพ่นเคลือบที่หน้างานได้ (On-Site)
มีวัสดุเคลือบให้เลือกใช้ที่หลากหลาย เช่น สเตนเลสสตีล 316L, สเตนเลสสตีล 420, Fe-alloys, ทังสเตนคาร์ไบด์, โครเมียมคาร์ไบด์ และอื่นๆ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานพ่นเคลือบด้วยความร้อน
พ่นเคลือบอย่างเดียว
พ่นเคลือบพร้อมทำผิวสำเร็จตามข้อกำหนดของลูกค้า
พ่นเคลือบที่บริหน้างานของลูกค้าพร้อมทำผิวสำเร็จ

ตัวอย่างชิ้นงานที่ทพการพ่นเคลือบด้วยระบบออกซิเจนความเร็วสูง (HVOF Spray)

Capstan, Piston Rod, Heat Exchanger, Tube Sheet, Pump Impeller, Boiler Tube, Plunger, Press Screw, Shaft Sleeve, Rotor Turbine, Pump Casing, Screw Extrusion, Crank Shaft, Paper Mill Roller, Gear Box และอื่นๆ