เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องจักรและอุปกรณ์งานพ่นเคลือบด้วยความร้อน


เครื่องพ่นพอกระบบเชื้อเพลิงออกซิเจนความเร็วสูง (HVOF Spray)
เครื่องพ่นพอกระบบอาร์คสเปรย์ (ARC Spray)
เครื่องพ่นพอกระบบเปลวไฟ (Flame Spray)
เครื่องพ่นพอกระบบพ่นและหลอม (Spray and Fuse)
ถังบลาสใหญ่
ถังบลาสเล็ก

เครื่องจักรและอุปกรณ์งานกลึง


เครื่องกลึงแนวนอน
เครื่องกลึงตั้ง
เครื่องเจียระไนผิว
เครื่องคว้านรู
เครื่องมิลลิ่ง


เครื่องจักรและอุปกรณ์งานเชื่อม


เครื่องเชื่อมเลเซอร์
เครื่องเชื่อม TIG
เครื่องเชื่อม MIG
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า


เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ


ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer)
ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer)
บอร์เกจ (Bore Gauge)
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier)
เครื่องเช็คความหนาผิวเคลือบ (Coating Thickness Gauge)
เครื่องเช็คความเรียบผิว (Roughness Meter)
เครื่องเช็คแรงยึดเกาะผิวเคลือบ (Adhesion Tester)
เครื่องเช็ครอยร้าวด้วยระบบอัลตราโซนิค (UT Test)