การพ่นเคลือบแบบอาร์คสเปรย์ (ARC Spray)

เป็นหนึ่งในเทคนิคการพ่นเคลือบที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม ไม่อาศัยแหล่งความร้อนจากภายนอก แต่อาศัยแหล่งความร้อนจากการอาร์คด้วยไฟฟ้าระหว่าง 2 ขั้ว

ความร้อนสะสมที่ชิ้นงานน้อย
อุณหภูมิที่ชิ้นงานได้รับต่ำกว่า 100°C และไม่ส่งผลให้ โครงสร้างและคุณสมบัติของชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น และสามารถทำได้หลายๆครั้งโดยชิ้นงานไม่เสียโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
สามารถนำเครื่องไปพ่นเคลือบที่หน้างานได้ (On-Site)
สามารถพ่นพอกได้ในวัสดุที่ต่างชนิดกัน
มีวัสดุเคลือบให้เลือกใช้ที่หลากหลาย เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน, สเตนเลสสตีล 316L, สเตนเลสสตีล 420, ทองแดง, อลูมิเนียม, สังกะสี, Al-Bronze, Fe-alloys, ทังสเตนคาร์ไบด์ และอื่นๆ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานพ่นเคลือบด้วยความร้อน
พ่นเคลือบอย่างเดียว
พ่นเคลือบพร้อมทำผิวสำเร็จตามข้อกำหนดของลูกค้า
พ่นเคลือบที่บริเวณหน้างานของลูกค้าพร้อมทำผิวสำเร็จ

ตัวอย่างชิ้นงานที่ทพการพ่นเคลือบด้วยระบบอาร์คสเปรย์ (ARC Spray)

Boiler Tube, Tube Sheet, Shaft, Housing Bearing, Screw Shaft, ID Fan, Pump Casing, Gear Box, Gear Housing, Shaft Blower และอื่นๆ