วิจัยและพัฒนา


เรามีทีมงานและเครื่องมือทดสอบสำหรับวิจัยและพัฒนาเพื่อคอยสนับสนุนความต้องการของลูกค้าในการทดสอบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยังทำงานร่วมกับทีมวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในปัญหาที่ลูกค้าพบ ร่วมถึงพัฒนาเทคนิคและวิธีการต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ในการพ่นเคลือบด้วยความร้อนเพื่อให้ลูกค้าและพนักงานของเราได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด