บริการด้านการเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding)

เป็นหนึ่งในกระบวนการเชื่อมวัสดุ โดยใช้พลังงานจากลำเลเซอร์ในการหลอมชิ้นงานตรงบริเวณที่ลำเลเซอร์ตกกระทบ โดยพลังงานที่เข้าสู่ชิ้นงานมีความหนาแน่นสูง ทำให้สามารถเชื่อมติดหรือเชื่อมพอกบนชิ้นงานที่แคบและลึกได้

ลดปัญหาเรื่องความร้อนที่ชิ้นงานจะได้รับซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สมบัติต่างๆของชิ้นงาน หรือบิดตัวได้เนื่องจากความร้อนที่ชิ้นงานจะได้รับน้อยมากๆเมื่อเทียบการเชื่อมด้วยวิธีอื่น
ประหยัดเวลาการทำงานเมื่อเทียบกับการเชื่อมด้วยวิธีอื่นๆเนื่องจากแนวเชื่อมมีขนาดเล็กทำให้การทำผิวสำเร็จใช้เวลาน้อยลง
ไม่ต้องทำการให้ความร้อนก่อนทำการเชื่อม
มีความแม่นยำสูง
สามารถเชื่อมบนที่ลึกและแคบได้ดี

ให้บริการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมด้วยเลเซอร์พร้อมทำผิวสำเร็จตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆเรามีวัสดุเชื่อมให้เลือกใช้ที่หลากหลายเช่น Stainless 316L, Stainless 420, Duplex stainless, Stellite เป็นต้น