บริการด้านการแมชชีนหน้างาน (On-Site Machine)

เป็นการนำอุปกรณ์ที่ใช้กลึงหรือคว้านชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้งและซ่อมชิ้นงานโดยไม่ต้องขนย้ายชิ้นงานออกมาทำภายนอก

ลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง ทำให้เครื่องจักรไม่ต้องหยุดทำงานเป็นเวลานาน
ลดค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการถอดและขนย้ายชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเพื่อไปทำการซ่อมภายนอกหน่วยงาน
สามารถกลึงหรือคว้านรูในได้
สามารถทำบนชิ้นงานที่หมุนได้และหมุนไม่ได้
ความละเอียดของเครื่องมือใกล้เคียงกับเครื่องกลึงหรือเครื่องคว้านที่ใช้ในโรงงาน

งานกลึงชิ้นงานได้โตถึง 1000 มิลลิเมตร
งานคว้านรูในได้โตถึง 2,000 มิลลิเมตร
งานปาดหน้า
งานพ่นพอกและทำการกลึงหรือคว้านที่บริเวณหน้างาน
เชื่อมพอกผิวและทำการกลึงหรือคว้านที่บริเวณหน้างาน
ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการสึกหรอจากการใช้งานในสภาวะต่าง ๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง