บริการด้านแบบบิทแบริ่ง (Babbitt Bearing Services)

ให้บริการซ่อมและสร้าง Babbitt Bearing ชนิดต่างๆในอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย เช่น การหล่อเหวี่ยง (Centrifugal Casting), การหล่อเท (Static Casting), การเชื่อม และ การพ่นพอก (Thermal Spray Coating) พร้อมทั้งทำการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการตามมาตรฐานสากลเช่น PT-Test (ISO4386-3) และ UT-Test (ISO 4386-1) โดยวัสดุ Babbitt ที่เรามีให้ลูกค้าเลือกใช้หลายหลายเกรดตามมารตฐานสากลไม่ว่าจเป็น ASTM standards หรือ JIS standard

ตัวอย่างชิ้นงานที่เป็น Babbitt Bearing

Pump Bearings, Electric Motor Bearings, Generator Bearings, Turbines Bearings, Fan Bearings, Thrust Pad Bearing และอื่นๆ

สร้างและหล่อแบบบิทแบริ่งพร้อมทำขนาดสำเร็จตามแบบ ด้วยกรรมวิธีการหล่อแบบเหวี่ยง หล่อแบบเท ด้วยการเชื่อม หรือการพ่นพอก
ซ่อมแบบบิทแบริ่งที่เกิดความเสียหายจากการใช้งานพร้อมทำขนาดสำเร็จตามแบบ ด้วยกรรมวิธีการหล่อแบบเหวี่ยง หล่อแบบเท ด้วยการเชื่อม หรือการพ่นพอก

การหล่อแบบเหวี่ยง (Centrifugal Casing)
การหล่อแบบบิทแบริ่งด้วยกรรมวิธีหล่อแบบเหวี่ยง (Centrifugal Casing) เป็นการหล่อโดยการนำชิ้นงานมาหมุนให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ด้วยความเร็วรอบและอูณภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมีผลให้แบบบิทแบริ่งที่หล่อด้วยกรรมวิธีนี้มีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับกรรมวีธีการหล่อแบบอื่นๆ และยังเป็นวิธีเดียวกันกับทางผู้ผลิต (OEM) แบบบิทบิทแบริ่งใช้อีกด้วย


ความพรุนต่ำมากหรือแทบไม่มีเลย
มีการยึดเกาะที่ดี
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ไม่เกาะติด (un-bond) ต่ำ หรือแทบไม่มีเลย

การหล่อแบบเท (Static Casing)
การหล่อแบบบิทแบริ่งด้วยกรรมวิธีหล่อแบบเท (Static Casing) เป็นการหล่อโดยการทำแบบสำหรับหล่อตามรูปร่างของชิ้นงาน จากนั้นทำการหล่อด้วยการเท วิธีนี้เหมาะกับชิ้นงานที่ไม่สามารถหล่อแบบเหวี่ยงได้ หรือมีขนาดใหญ่มาก เช่น Thrust Pad Bearing


เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ไม่สามารถหล่อแบบเหวี่ยงได้ หรือมีขนาดใหญ่มาก