สาขา (Branch)

สาขาอยุธยา สำนักงานใหญ่ (Head Office Ayutthaya Branch)
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ฟส เทคโนโลยี จำกัด สาขาอยุธยา
มีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสาย 340 ตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาอยุธยาเป็นสาขาแรกของเราโดยมีพื้นที่ทำงานประมาณ 2,000 ตารางเมตร


ที่อยู่สำหรับติดต่อสาขาอยุธยา

บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ฟส เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 1/2 หมู่ 6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
เบอร์โทรศัพท์ : 035-378329, 081-8413175
เบอร์แฟกซ์ : 035-378328
อีเมล : ast@surfacetechno.com

สาขาระยองมาบข่า (Rayong Branch (Mapkha)
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด สาขาระยองมาบข่า
มีที่ตั้งอยู่ในตำบลมาบข่า อำเกอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีพื้นทีทำงานประมาณ 4,000 ตารางเมตร


ที่อยู่สำหรับติดต่อสาขาระยองมาบข่า

บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 107/2 หมู 5 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ : 038-637287-89, 086-3006407
เบอร์แฟกซ์ : 038-637273
อีเมล : ast@surfacetechno.com

สาขาระยองเขาจอมแห (Rayong Branch (Khaojomhae)
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ฟส เทคนโลยี จำกัด สาขาระยองเขาจอมแห
มีที่ตั้งอยู่ในตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ทำงานประมาณ 20,000 ตารางเมตร


ที่อยู่สำหรับติดต่อสาขาระยองเขาจอมแห

บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ : 038-637289, 086-3006407
เบอร์แฟกซ์ : 038-637273
อีเมล : ast@surfacetechno.com